Odkazy

Níže najdeš pro nás inspirující odkazy.


Skauti:
www.trinactka.com – stránky našeho střediska, obsahující mj. i střediskovou fotogalerii, včetně fotek z našich akcí (www.trinactka.com/fotky)
skauti46.webz.cz - stránky Gandalfa a jeho oddílu
okenko.jinak.cz – Středisko Bílý Štít v Novém Městě na Moravě, tradiční pořadatel roverského volejbalového turnaje
e-skaut.cz – rozcestník skautských webů

Roveři & Rangers:
www.castka.cz/dvacetdvojka - Webovky 22. roverského kmene, který nás inspiroval v roverské stezce
skaut76.wz.cz - Koaly – spřátelený roverský kmen z Prahy
vestigo.cz - Vestigo – spřátelený roverský kmen z Brna


Skautské Kurzy:
pruty.skauting.cz - Svatoplukovy Pruty – roverský kurz vedený Pudilem
kif.skauting.cz - Přehled roverských kurzů pod hlavičkou FONS


Skautské i jiné info:
www.scouting.milestones.btinternet.co.uk - Skautská historie (AN)
n2zgu.50megs.com - Co se děje ve Skautingu (AN)


Osobní weby:
thomasmatl.ic.cz - stránky Tomáše Mátla, jednoho z vůdců Chlapecké Třináctky
gorthaur.ic.cz - Fotografické stránky Ahma, vůdce Dívčí Třináctky
www.hynekoboril.com - Stránky Tvůrce Grafiky pro tento web mimo jiné obsahující Hynkovu cestu kolem světa