Oddílové místo

Na tomto místě se koná od roku založení (13. prosince 2004) každoročně v den výročí založení chlapecké třináctky (13.prosince 1921) slavnostní kmenové setkání, kde se každoročně:

- Podepisuje Listina Věrnosti

- Přijímají noví členové (jsou-li) na zkoušku a po splnění Zasvěcovací Stezky jako právoplatní členové

- Na tomto setkání také každý z účastníku, vedení nevyjímaje, napíše odpovědi na 4 otázky a to:
     1) Čeho chcete dosáhnout za následující rok
     2) Jaké vlastnosti chcete získat
     3) Jakých vlastností se chce zbavit
     4) Co chci přinést aneb čím chci být prospěšný pro kmen

Odpovědi každého účastníka tohoto setkání od roku 2004 až do současnosti jsou neveřejné. Jsou průběžně zapisovány do Kmenové knihy a po osobním domluvě s dotyčným členem k nahlédnutí...:)))